Därför väljer Attityd en extern styrelseordförande 

Attityd befinner sig i en utvecklingsfas och för att ge stimulans till fokusering och tydlighet i det arbetet väljer delägarna att plocka in ett externt perspektiv. Attityd säger varmt välkommen till Johan Gotting, som 31 maj valdes in som styrelseordförande i företaget.  

– Vi ser att verksamheten är i en utvecklingsfas och för att landa rätt där sätter vi stort värde på det externa perspektivet. Den här gången var vi mogna för att testa en skarp styrelse, säger Nina Engdahl, vd och delägare på Attityd. 

– Det känns väldigt bra att få in en driven person med en hög grad av affärsmässighet i kombination med hög medmänsklighet och prestigelöshet, säger Linn Nilsson, delägare och senior projektledare på Attityd. 

Attityds styrelse. Från vänster: Linn Nilsson, Carin Grääs, Johan Gotting och Nina Engdahl.

Startade 1995 

Året 1995 startade Nina Engdahl och Carin Grääs Attityd i Karlstad AB. Attityd startade som en fortsättning på examensjobbet vid dåvarande Högskolan i Karlstad och har sedan dess expanderat i både storlek och omsättning. Med ambition och vilja att utmana och utveckla företaget gick Linn Nilsson in som tredje delägare 2017.  

Nu är det dags för nästa steg.  

Det viktiga externa perspektivet 

För Attityd har det alltid varit viktigt att komplettera interna kompetenser och erfarenheter med externa sådana. Från ett klassiskt mentorskap i starten, till ett advisory board och nu extern styrelseordförande.  

– Redan från start hade vi en mentor som guidade oss i stort som smått. Det berikade oss och bidrog till att utveckla Attityd. När vi några år senare gick en styrelseutbildning blev vi varse att det externa inflödet kan ske på olika sätt. Vi valde att skapa en advisory board med två externa konsulter, säger Nina Engdahl. 

I samband med att Linn Nilsson gick in som ny delägare 2017 valde ägargruppen att pausa sin advisory board för att fokusera på att bygga relationer inom den nya ägarkonstellationen, samt arbeta vidare med inspel och insikter från advisory board. 

– Ett externt advisory board till styrelsen var väldigt värdefullt, både för företaget och för mig personligen. Vi avslutade det samarbetet för att jobba vidare med de inspel och insikter vi fått från advisory board, men hela tiden med tanken att återuppta det externa perspektivet in i styrelsearbetet. Nu ville vi ta det ett steg längre. I och med det hoppas vi på ett fokus på långsiktig strategi, säger Carin Grääs, delägare och senior projektledare på Attityd. 

– Vi kände att det är läge att återigen få ett forum för extern input. Vi ser att verksamheten är i en utvecklingsfas och för att landa rätt där sätter vi stort värde på det externa perspektivet, fortsätter Nina Engdahl.  

Värdefull hjälp i rekrytering  

Med tre delägare var det inte helt enkelt att finna nästa steg för utveckling. Att identifiera vad nästa steg var, var en nöt att knäcka. Därför tog Attityd hjälp av Almi företagspartner Värmland, som hjälpte till i att identifiera företagets behov.  

– Hjälpen vi tog var avgörande och av stor betydelse för denna process med tre delägare. Frågor ingen av oss ägare hade ställt innan blev ett uppvaknande på flera plan och värdefullt för bolaget. Att ha någon att ringa och fråga om vad som helst är guld värt, menar Nina Engdahl. 

Noggrann rekryteringsprocess för ny styrelseordförande 

Att lägga ner extra energi tidigt i rekryteringen lönar sig, om man vill vara långsiktig och välja rätt person. Rekrytering av ny styrelseordförande skedde tillsammans med Almi Företagspartner Värmland. En kravprofil arbetades fram, passande kandidater eftersöktes både genom annons och rekommendation och intervjuer hölls för att finna rätt person.  

Den 31 maj valdes Johan Gotting till ny styrelseordförande i Attityd i Karlstad AB. Han efterträder Carin Grääs, delägare och projektledare på Attityd på posten.  

– För oss var det viktigt att genom en extern styrelseordförande få inspel om åtgärder som kan stärka företaget och göra det mer hållbart. Vi ville också få inspel på hur vi kan utveckla och förbättra våra tjänster. Johan Gotting har både personliga egenskaper som uppskattas och goda erfarenheter av att driva och leda företag. Han har själv gjort en tillväxtresa med ett mindre konsultföretag, säger Linn Nilsson. 

Ett levande styrelsearbete 

Antalet styrelsemöten ligger på sex möten per år, men däremellan hålls dialog och arbete levande.  

– Vi har lagt upp styrelseåret och kommer planera upp respektive möte tillsammans. Jag och Johan kommer ha möten regelbundet och som underlag till dessa möten och styrelsemötena kommer jag ta fram en månadsrapport, säger Nina Engdahl. 

Styrelsen är i hög grad delaktig i att utveckla bolaget, men den viktigaste styrelsefrågan handlar om företagets strategi och fokus. Att finna företagets fokus är något som Attityds nya styrelseordförande Johan Gotting tycker är viktigt.  

– Det är för tidigt att konkret säga hur Attityd kan utvecklas, men här finns en bra grund. För att bygga något över tid krävs ett fokus och fokus kräver att välja bort saker. Man kan inte vara allt för alla. Det handlar om att identifiera det som skapar mervärde för kunderna. Och det man tycker är roligt och glädjefyllt, säger Johan Gotting, styrelseordförande Attityd. 

En ökad organisatorisk tydlighet 

För Attityd har drivkraften alltid varit att göra skillnad för kunderna och bidra till utveckling – något som står fast.

För att lyckas med att möta olika kundbehov i en föränderlig värld gäller det att ha en tydlighet i roller och ansvar, och tydliga riktningar för verksamheten. En förväntan är att styrelsearbetet, med det externa perspektivet, ska bidra till en ökad organisatorisk tydlighet.

– Vi kommer bland annat att jobba med organisationsstrukturen, våra arbetsprocesser och utveckla våra tjänster. I förlängningen bidrar det till ökad kvalitet på våra tjänster och det kan öppna upp möjligheter för nya intressanta tjänster, säger Linn Nilsson. 

En organisatorisk tydlighet kommer även innebära fördjupade insatser i ett pågående arbete kring arbetsklimat. 

– I och med satsningen kommer vi fördjupa vårt arbete kring arbetsklimat. Att lägga mer tid på strategiskt arbete gör Attityd tydligare för våra medarbetare, säger Carin Grääs. 

– Styrelsearbetet kommer förhoppningsvis göra Attityds riktning och verksamhet tydligare och mer relevant för våra medarbetare. En tydligare väg framåt, ett mer strukturerat arbete med förhoppning att bidra till en bättre arbetsmiljö och arbetssituation, säger Nina Engdahl. 

Nyfiken att höra mer?

Den 21 september kan du träffa Nina och Johan som kommer till uppvärmningen inför Karlstad 100 grader. De kommer berätta om hur Attityd nyttjat externa ögon, hur vi gått tillväga och vilka resultat det bidragit till för oss. Här kan du läsa mer om uppvärmningen.  

Du kan också kontakta Nina Engdahl, ägare och vd Attityd i Karlstad AB, nina@attitydikarlstad.se och 070-874 18 94.