Social hållbarhet med hjälp av medarbetar­undersökningar

Webbyrån Nobox  har under våren genomfört en medarbetarundersökning som en del av att utveckla den sociala hållbarheten. Christian Paulson, vd och kundansvarig på Nobox menar att undersökningen har gett dem större insikter i vad medarbetarna anser om arbetsplatsen och vilka gruppens styrkor, men även förbättringspunkter är. 

– Vi har som mål att ha 100 procent nöjda och lyckliga medarbetare, ett mål som vi hela tiden jobbar med för att uppnå. Medarbetarundersökningen har varit ett sätt att jobba närmare målet, säger Christian.   

Tillsammans med Attityd har Nobox genomfört en digital workshop med syfte att tillsammans identifiera problemställningar och utvecklingsområdet inom verksamheten.   

– Det är första gången vi gör en medarbetarundersökning. Det kom upp både nya frågeställningar som vi behöver jobbar vidare med, men även punkter som vi visste om sedan tidigare. Det finns bland annat en önska om att träffas mer, vilket är svårt då vi inte kan ta en fika tillsammans på samma sätt som förr i och med Covid-19. 

Medarbetarundersökningar är ett sätt att identifiera frågeställningar för att skapa en arbetsplats med engagerade medarbetare och en kultur som får medarbetaren att växa. Med hjälp av resultatet kan verksamheten sedan arbeta vidare utifrån de nya insikterna och lärdomar som undersökningen gett.   

Christian Paulson, vd Nobox

– Med hjälp av den digitala workshopen har vi kunnat hålla en öppen dialog där alla i arbetslaget fått chansen att göra sin röst hörd. Vi försöker hitta sätt för att uppnå vårt mål, där social hållbarhet är en del av det arbetet, berättar Christian.   

Sociala hållbarhet som en del av medarbetarundersökningar   

Med hjälp av rätt frågeställningar i en medarbetarundersökning kan områden som kopplas till social hållbarhet identifieras. En gemensam medarbetsworkshop är en start på en analys över vad företaget gör bra och vad som behöver utvecklas. Syftet är hela tiden att tillgodose medarbetarnas grundläggande behov, att de mänskliga rättigheterna säkerställs samt att alla känner sig inkluderade.   

– Medarbetarundersökningar, både kvantitativa och kvalitativa, är ett bra verktyg för att identifiera vilka frågor medarbetaren tycker är viktiga och på vilka sätt företaget kan arbeta vidare med dessa. Dessa kan vara svåra att fånga då många av frågeställningar, för ett socialt hållbart företagande, inte alltid är mätbara - men de är märkbara! Det handlar om att våga lyfta frågor kring arbetsmiljö, jämlikhet, tolerans och inkludering, avslutar Anna Staake, projektledare på Attityd i Karlstad.