förändringsledning

Möt Marlene, vår nya stjärna inom förändringsledning

Lär känna Marlene, vår nya team-medlem med en tydlig inriktning på förändringsledning, med betoning på tjänstedesign och innovationskraft. Vi välkomnar Marlene till oss på Attityd.
Attitydbloggen

Fördjupning i designprocessen – definiera, idégenerera och implementera

Lär dig mer om designprocessens användningsområden med en djupdykning i faserna definiera, idégenerera och implementera.
Användardriven utveckling, Innovativt tänkande, Metoder

Fördjupning i designprocess- utforska och förstå

Vi dyker ned i designprocessens första steg, där vi tillsammans med användaren förstår användarens behov. En nödvändighet för att ta sig vidare i designprocessen.
Användardriven utveckling, Metoder

Kan vi fånga människors och organisationers potential genom ett missionsorienterat arbetssätt?

Attityd har fått äran att medverka i en förstudie om metoden missionsbaserat arbetssätt. Vi delar med oss om processen och våra insikter.
Innovativt tänkande, Metoder, Samhälle & forskning

Varför arbeta värdestyrt

Läs om fördelarna med att arbeta värdestyrt och ta del av Attityds erfarenheter av att utveckla och anamma ett värdestyrt arbetssätt.
Attitydbloggen, Hållbarhet

Hur Attityd arbetar med tjänstedesign

Läs om hur Attityd använder sedan länge etablerade metoder på nya sätt och hur tjänstedesign kan användas för att hitta rätt lösning på utmaningar.
Användardriven utveckling, Metoder