verksamhetsutveckling

Fördjupning i designprocessen – definiera, idégenerera och implementera

Lär dig mer om designprocessens användningsområden med en djupdykning i faserna definiera, idégenerera och implementera.
Användardriven utveckling, Innovativt tänkande, Metoder

Fördjupning i designprocess- utforska och förstå

Vi dyker ned i designprocessens första steg, där vi tillsammans med användaren förstår användarens behov. En nödvändighet för att ta sig vidare i designprocessen.
Användardriven utveckling, Metoder

Varför arbeta värdestyrt

Läs om fördelarna med att arbeta värdestyrt och ta del av Attityds erfarenheter av att utveckla och anamma ett värdestyrt arbetssätt.
Attitydbloggen, Hållbarhet

Hur Attityd arbetar med tjänstedesign

Läs om hur Attityd använder sedan länge etablerade metoder på nya sätt och hur tjänstedesign kan användas för att hitta rätt lösning på utmaningar.
Användardriven utveckling, Metoder

Lär dig om design-processen

Lär dig mer om design thinking och hur du genom att förstå behov och berörda målgrupper kan finna de bästa lösningarna på utmaningar.
Användardriven utveckling, Metoder

Agila metoder och SCRUM som utvecklingsmetod

Det agila förhållningssättet är uppbyggt efter omständigheten som många upplever under en arbetsvecka, att den är fylld av oförutsedda händelser. Agila metoder gör förändringar till en möjlighet istället för hinder. Ett exempel på en agil metod är SCRUM, som du här får grunderna i.
Användardriven utveckling, Attityd tipsar, Metoder